આશા(નિરાશા)રામ અને રામ(કામ) રહીમ

આશારામ અને રામ રહીમ કેમ સપડાયા તેની એક સુંદર રૂપક કથા માંડો પડવા એકવખત યુધિષ્ઠીર સિવાયના ચાર પાંડવો ભગવાન શ્રીકૃષ્ણને મળવા માટે ગયા હતા. ચારે પાંડવોએ કળીયુગમાં માણસ કેવી રીતે જીવતો હશે અને કળીયુગમાં કેવી સ્થિતી પ્રવર્તતી હશે ? એ જાણવાની ઇચ્છા બતાવી, એટલે ભગવાન શ્રીકૃષ્ણએ ચારે દિશાઓમાં એક એક બાણ છોડ્યુ, ને પછી ચારે … Continue reading આશા(નિરાશા)રામ અને રામ(કામ) રહીમ